Områdeskartor

PROJEKT BREDBAND

Här nedan hittar man områdeskartorna över det område vi planerar att bygga fiberbredband i.


Norra delen av vårt fiberområde.


Södra delan av vårt fiberområde.

Det nya tilltänkta området.

www.wallabredband.se

Följ oss:

Org. nr: 769632-8447

Plus Giro: 81 48 69-4

© Copyright 2015. All Rights Reserved.